Välkommen till 
Synnes själsrum

Synnöve Serrander

Spiritualist medium & healer


Jag är medium och healer och använder mina gåvor som en andlig kommunikatör. Jag kan guida och hjälpa dig i ditt liv. Jag använder dessa gåvor för att skapa en brygga mellan oss i denna fysiska världen och de in den andliga världen. Det sker genom att jag är ett instrument, där en högre ljuskälla, eller en högre makt verkar genom mig. Jag använder andliga guider som är i ljuset för att hjälpa mig få kontakt för mina kunder under den mediala konsultationen och healingen.

Förutom att arbeta med mina egna guider, arbetar jag med mina klienter och deras avlidna nära och kära och som ger mig den information mina klienter behöver höra. Med andra ord, jag hjälpa till att värdera uppgifter genom att kommunicera med dina nära och kära. Genom denna metod för kommunikation kan jag Synnöve förmedla budskap om dina val i livet, (vad du kom hit för att uppnå), dina talanger, din framtid, och om din hälsa, (fysiska, mentala och andliga), din familj. Mina läsningar, och det helande arbetet sker kärleksfullt och medkännande med fokus på dig, min klient. I mina läsningar tar jag in det förflutna, nuet och framtiden, för att hjälpa kunderna att förstå varför de har haft vissa erfarenheter i detta liv, hur de kan berika deras liv och hitta mer mening. Jag Synnöve Serrander ger mina kunder verktyg för att uppnå detta. Varje kund är unik. Det är alltså för de kunder som vill få insikt i specifika frågor som jag hjälper dem att hitta de svar de söker. Alla mina sessioner är anpassade till individens behov. Jag ger omedelbara och korrekta svar. Som healer kanaliserar jag Anden att verka genom mig för att få den helande energin till mina klienters fysiska, psykiska eller känslomässiga tillstånd, - delar av det eller alla. Jag låter Anden vägleda mig genom att skicka energi till de delar av min klients kropp som behöver helas. När jag skickar energi får jag inblick i orsakerna till att personen har problem. Jag diskuterar med min klient om den information jag mentalt tar emot. Om problemet inte lindras, ger jag min klient verktyg för att hjälpa dem att hantera problemet eller fortsätter med ytterligare sessioner.

Redan som barn kände jag att det fanns något utöver det vi ser med våra ögon och kan ta på med våra händer. Jag, men framför allt mina föräldrar kunde inte förstå hur jag kunde känna igen olika platser utan att ha varit där. Jag var väldigt mörkrädd som barn. Jag kände att det fanns något i hemmet. Något som ingen annan såg men jag kände. Det var svårt, för jag klarade inte av att vara hemma själv då. Jag Ifrågasatte om det fanns något mer, utöver den s.k. verkligheten. Jag var mycket intresserad av änglar, fascinerades av dem. Trots att jag var så liten var jag ovanligt öppen för intryck, allt från hur människor var, till hur de agerade. Jag läste av dem. Min mor var kroniskt sjuk och jag fick tidigt axla ansvaret hemma. Min intuition utvecklades då och blev stark, något jag haft nytta av i hela mitt liv, inte bara som medium utan också i vardagslivet. När jag var i 9-10-årsåldern besökte mor och jag Askersundsundsmarken. Jag var mycket bestämd med att jag ville besöka en spåtant. Jag hade mycket stor respekt för denna andra dimension av livet, Det var vanligt att barn på mellanstadiet på skolan lekte "anden i glaset", jag ville inte delta i det trots att de tjatade om det ibland. I sjunde klass började jag leta efter spiritisterna, jag kände på mig att det borde finnas människor som sysslade med dessa ting. Det var mycket svårt att hitta något i Hallsberg. 

Jag fick många år senare veta att en av mina vänners föräldrar var aktiva inom den spiritualistiska föreningen men jag fick ändå ingen information om den då, det hade annars säkert varit nyttigt för mig att fått kontakt med någon som kunnat guida mig då. Karnske var det så att tiden ändå inte var inne för den kontakten då, jag behövde mogna och utvecklas och få erfarenheter. En gång när jag gick på högstadiet satt vi några vänner och pratade om övernaturliga ting och då kom det på tal om att spå. Vid detta tillfälle kände jag att jag kunde berätta om hur det såg ut hemma hos en kamrat. Jag hade aldrig varit där men gav en fullständig och klar beskrivning av hur det såg ut i hans hem och rum, inklusive smådeltaljer. Det tog jag som en lek då men har i efterhand insett att det var ett uttryck för den medialitet jag utvecklade. Det var år 1994 jag fick höra om Kristina Rydholm, mediet i Ingelsby, jag kontaktade henne och fick tid för en privat konsultation. Hos såg min potential och ville att jag skulle utveckla medialiteten. Jag kunde delta i hennes kurser och meditationscirkel. Jag var tveksam till hennes envishet men ändå började jag då i hennes meditationscirkel och har sedan dess mediterat regelbundet. Kristina dog i februari 1997. Då började jag istället besöka Hallsbergs spiritualistiska förening, där hade vi en meditationscirkel. Under den tiden började jag också besöka healern Lennart Svedberg i Örebro och fick lära mig spiritualistisk healing, jag fick ett diplom för den tiden. Efter detta gick jag olika kurser i mediumutveckling för mediet Helena Vogaiatzis i Örebro. Efter dessa kurser gick jag över till kurser i mediumutveckling i Mullsjö. En helgkurs för Terry Evans följde och efter det genomförde jag en Reikiutbildning för Anna-Lena Wikström i Karlstad, kurserna. 1,2,3 samt master. År 2001, på hösten började jag för David Rogers och Macus Bezerra som startade en mediumutveckligskurs i Hallsberg. Jag fortsatte med den utbildningen i nio år. Efter så lång tid med samma lärare kände jag mig färdig med den inriktningen och ville prova något nytt. Då, år 2010 började jag en ny fas med L.I.F.E. - Life Is For Ever. Jag fick träningskort då och år 2012 slutligen, fick jag mitt mediumcertifikat. Man blir aldrig färdigutbildad som medium, det finns alltid något mer att lära sig. Därför fortsätter jag att gå kurser trots att jag har både medium- och healingcertifikat. Under år 2013/2014 gick jag fyra kurser i transhealing för den engelska transhealern Gary Mannion. Under de här åren har jag provat på transmediumskapet, från- och till, med transkurser, hos David Rogers och Macus Bezerra. Den inriktningen är en lång väg att vandra, inget som man utvecklar under en helgkurs. Man måste arbeta hårt och hängivet under lång tid för att något behärska den. Jag har ännu lång väg kvar för att känna mig trygg i den rollen. Jag har suttit i fysiska cirklar under en längre tid och studerat det mediumskapet som sitter. Jag har ett stort intresse av den vetenskapliga aspekten av hur ett medium interagerar med andevärlden under de experimenten. Som medium- och healer blir man aldrig fullärd. Man har alltid en ambition att utveckla sig vidare för att få mer kunskap och starkare intuition. Det är en själslig utveckling som bör gå hand i hand med mediumskapet.
Jag har sedan jag fick mitt certifikat tagit emot klienter för reading och healing. Jag har haft gruppseanser i föreningssammanhang och hemma hos människor som samlat vänner för det. Jag har också arbetat med husrensningar. Den senaste kursen i det ämnet var för det danska/engelska mediet Marion Dampier-Jeans med inriktning på äldre metoder för att rena husmiljöer där det är problem.
När det gäller mitt intresse för konstnärligt skapande har det funnits med mig sen jag var liten flicka. Jag har gått flera kurser i Vedic Art och Encaustic/vaxmålning. Det konstnärliga skapandet använder jag i mitt mediala arbete.
===============================================

Jag anlitar FRILANS FINANS för fakturering, skatt- och arbetsgivaravgifter

Medial konsultation


Jag tar emot för medial konsultation. Du är välkommen att besöka mig eller om du så föredrar kan vi ta konsultationen via telefon. Konsultation via besök eller telefon. Tiden varierar mellan ca 45-60 minuter. Medial konsultation brukar också kallas för sittning, reading eller avläsning. När jag arbetar använder jag alla mina sinnen. Jag ser, hör och känner. Det är viktigt när andevärlden vill ha min uppmärksamhet. Jag har fått känna livets svårigheter både för egen del och genom mina många klienters livsöden. Därför har Du som vill ha hjälp med att förmedla kontakter nytta av att jag levt ett liv med både lycka och sorg. Förutom vad andevärlden ger genom mig så arbetar jag med utgångspunkt från dina färger och energier. Det vill säga: det som är här och nu – och det som ligger i tiden. En sak är mycket viktig, jag vill absolut inte veta något om dig innan, och heller inte under konsultationen. Det ger bästa resultat och bevisvärde.

Hemma hos - gruppseans


Jag kommer gärna hem till er och håller en medial demonstration eller seans som det också kallas. Det är alltid trevligt och det blir en lättare stämning när de flesta känner varandra och då blir det en mer avslappnad seans. Hur många ni vill vara bestämmer ni själva, men minst sex - och maximalt tolv personer. Seanser och mediala konsultationer är alltid experiment. Då det är andevärlden som styr själva vilka som ska komma, finns det inga garantier att alla får kontakt. Det är inte bara de allra närmaste släktingarna eller vännerna som kan komma utan allt från gamla bekanta till barndomsvänner, grannar med flera. Jag brukar alltid berätta om och ta upp skillnaden mellan psychic och andekontakt. Därför kan det bli så att om någon inte fått andekontakt under kvällen kan jag arbeta genom psychic förmåga istället, och ge meddelanden med utgångspunkt från verktyg som bilder, tarotkort, färgband eller något litet från naturen. Det brukar vara mycket uppskattat. Om du har ett öppet sinne så hjälper det till att kvällen blir så bra och intressant som möjligt. Ibland vet man inte riktigt vem person är eller vem det är som beskrivs. I en sådan här situation är det lätt hänt att man inte tänker på alla personer man känt och då låser det sig ibland för dig som mottagaren. Då får man gärna ta emot de nära och kära som kommer men budskapet lämnas ej när man inte kan etablera en koppling till någon närvarande i gruppen.

Ibland är det så att det dyker in besökare från andra sidan som ingen känner igen. Det kan då vara olika orsaker till detta, bl.a. kan ett mycket avlägset släktskap eller person någon känt för mycket länge sen vara orsaken (t.ex. vänners vänner). Det kan till och med vara så att det bara är en ande som sett ljuset och sammankomsten och därför är nyfiken och vill hälsa. Jag bjuder gärna på mig själv, berättar ofta hur jag arbetar under kvällen. Vanligtvis är ju någon värd/värdinna för sammankomsten och under kvällen brukar det vara fikapaus. Jag arbetar däremot inte i sammanhang där det förekommer alkohol. Jag är gärna med under pausen där frågor ofta kommer och där jag försöker besvara dem efter bästa förmåga..


För prisuppgift och bokning kontakta mig gärna!

Husrening


I såväl nya som äldre hus kan det finnas andar som är platsbundna, de kan också vara sakbundna eller personbundna. Det kan ha stått ett hus på den platsen tidigare, där huset med den andliga aktiviteten nu är placerad och då kan andarna ha haft att göra med det tidigare huset. Det kan också ha skett ombyggnationer, exempelvis kan dörrar ha satts igen och andarna kan då fortsätta att använda den passagen som inte längre finns, de går alltså rakt igenom väggarna. Även personer som tidigare har bott i huset kan skapa andlig kontakt. Av olika anledningar kan de återvända till en plats, de har kanske inte blivit klara med något där eller så har de trivts mycket bra. Sakbundna andar kan man få med sig in i sitt hem via saker man köpt på loppis, exempelvis tavlor, möbler eller prydnadsföremål och minnessaker. De här andarna kan skapa oro i hemmet. Personbundna andar eller energier däremot är personer som har gått över till andra sidan. Har du någon gång känt dig deprimerad, arg eller frustrerad i ditt hem utan att du hittar någon uppenbar anledning?

Har du "slarvat bort" saker väl ofta? Blivit mer olycksbenägen? Kanske bränner eller skär dig själv oftare än förr medan du lagar mat? Vaknar du upp mitt i natten och kan inte somna om, till synes utan orsak. Har luften i ditt hem tenderat att kännas tung? Ser du ibland eller hör eller känner en annan "närvaro" omkring dig när du är ensam hemma? Tycker du eller dina nära att du plötsligt ändrar ditt beteende, så mycket så att det till och med överraskar dig själv? Om du svarat ja på någon av dessa frågor, kan det betyda att du behöver du en andlig husrensning. Det kommer att främja miljön och ge positiva influenser i ditt hem samt rensa ut alla negativa energier. Kan det verkligen vara så att jordbundna andar faktiskt fäster sig till vårt energifält och sen kan komma "hem" med oss och tycker om att umgås med oss. De är oftast helt ofarliga, men kan dränera oss på energi. I James Van Praaghs bok, Andarna mitt ibland oss, kan man läsa mer om denna företeelse. Precis som man städar bort damm och spindelväv i hörnen, kan man behöva göra desamma med negativ energi. Man kan behöva rensa ut den psykiska spindelväven i hemmet så att man kan känna sig glad och lycklig i vad som vanligtvis är vår tryggaste plats. Jag kommer till ditt hem och "rensar" ut eventuell negativ energi. Jag arbetar så att jag tar reda på vilka andar som är på besök, vad de eventuellt har för orsak eller budskap och sedan för dem dit de hör hemma, till den andra sidan, allt för att skapa balans och harmoni. Du kommer att känna dig lättare och mer tillfreds så fort jag är klar. Målet med mitt besök är ju alltid att skapa den miljö och känsla som du vill ha.


Kontakta mig för vidare information

Kontakt

Boka tid

Öppettider

Telefon +46706582385
Synnöve Serrander Spiritualistiskt medium & healer, Skolgatan 7, 696 32 Askersund, Sweden
Måndag - Fredag
09:00 - 18:00
Lördag - Söndag
Stängt
 
 
 
 

Ring mig helst, men du kan också skicka e-post. Jag svarar inom 24 timmar. Det händer tyvärr ibland att e-mejl från mig hamnar i adressatens skräp/spam-låda. Om du nu inte fått något svar från mig, Kolla då skräp/spam-lådan i ditt mejlprogram.