Medial konsultation

 

 

 

 


 

Jag tar emot för medial konsultation. Du är välkommen att besöka mig eller om du så föredrar kan vi ta konsultationen via telefon.

Konsultation via besök eller telefon.
Tiden varierar mellan ca 45-60 minuter.

Medial konsultation brukar också kallas för sittning, reading eller avläsning. När jag arbetar använder jag alla mina sinnen. Jag ser, hör och känner. Det är viktigt när andevärlden vill ha min uppmärksamhet. Jag har fått känna livets svårigheter både för egen del och genom mina många klienters livsöden. Därför har Du som vill ha hjälp med att förmedla kontakter nytta av att jag levt ett liv med både lycka och sorg. Förutom vad andevärlden ger genom mig så arbetar jag med utgångspunkt från dina färger och energier. Det vill säga: det som är här och nu – och det som ligger i tiden. En sak är mycket viktig, jag vill absolut inte veta något om dig innan, och heller inte under konsultationen. Det ger bästa resultat och bevisvärde.

Några saker du kan ha nytta av att veta innan du går på en medial konsultation eller medial demonstration.

1) Medier kommunicerar med andevärlden.
Det första du bör veta innan du går på en medial konsultation eller medial demonstration är att medier i grunden kan liknas med att vara som en mänsklig telefon till andevärlden, de kommunicerar med andar. Tyvärr, är det är en telefon utan knappar. De kan inte bara ringa upp någon i andevärlden, någon man vill prata med. Istället får du kontakt med den i den andra världen som vill ha kontakt och kan etablera en "länk" med mediet.

2) Anden kommunicerar med medier genom att använda olika metoder.
Den andra saken du bör veta innan är att medier kan kommunicera med andar på olika sätt, eller en kombination av dessa olika sätt.

a), en del medier ser andar (Klärvoajans / klarseende / clairvoyance). Alla andar visar sig inte för ett medium även om de har denna förmåga, men många av dem gör det. Om mediet kan se andar, kommer en del av kommunikationen baseras på synen. Ett medium kan se något i sitt inre öga (som en inre syn), eller så kan de se andar som de ser andra människor (som en fysisk manifestation, förutom att andarna är mer eteriska, "spöklika").

b), vissa medier kan höra andar (klarhörande / clairaudience). I denna metod kan andarna faktiskt prata med mediet verbalt. Mediet kan höra kommunikationen i sitt sinne (som att höra tankar), eller så kan de höra anden som de skulle höra dig eller mig. Tyvärr är vissa andar inte de bästa kommunikatörerna och vad mediet egentligen hör kanske låter mer som en svag radiostation än en tydlig telefonsignal. Detta är en anledning till varför vissa konsultationer är så detaljerade och exakta medan andra är knapphändiga. Försöker man prata med någon som använder en billig uppsättning walkie-talkies kommer du inse hur det är att prata med en svag kommunikatör från andevärlden.

c), vissa medier tar emot meddelanden telepatiskt, som en inre vetskap eller inre känsla (Klart vetande/ Claircognizance / clear knowing). Meddelanden skickas från andens sinne till mediets sinne, och vice versa. Här kan anden "flasha" fram en bild eller ett ord i mediet sinne. Anden har förmågan att använda mediet hjärna som ett sinnets arkivskåp, och de kommer att söka igenom mediet kunskaper och erfarenheter efter sätt att bäst kommunicera vad de vill förmedla.

Till exempel kan det vara så att om en ande vill ge mediet namnet Kristina, kan de flasha (i mediet sinne) ansiktet på en person som mediet vet heter Kristina. Om de vill få mediet att säga ordet "Te", kan de visa på någons katt som hade namnet Te. Det kan vara förvirrande och kräver att mediet tolkar vad de ser i sitt sinne. Till exempel kan mediet säga katten snarare än Te; och den person som får konsultationen kan då uppfatta mediet som felaktigt när mediet egentligen bara "misstolkar" budskapet.

d), vissa medier får känslor eller upplevelser i sin kropp och sinne, både fysiskt och känslomässigt (klart kännande / Clairsentience). En ande kan göra så att mediet känner sig ledsen om de försöker förmedla budskapet om depression. Eller så kan de göra så att mediets lungor känns ha svårt att ta upp syre om de försöker förmedla budskapet att någon hade lunginflammation eller lungcancer. Det är heller inte ovanligt att ett medium kan känna en smärtsam känsla i huvudet om anden försöker förmedla budskapet att det var en skallskada som orsakade döden. Det kan bero på en bilolycka eller självmord (eller valfritt antal orsaker), anden kan också sända ett annat meddelande- kanske en telepatisk bild av en krossad bil för att slutföra berättelsen för mediet.

3) Alla deltagare påverkar tydligheten i meddelanden som kommer igenom från den andliga världen. Den tredje saken du bör veta innan du går till ett medium är att den person som får konsultationen (klienten), och vem som helst i rummet (personer som deltar i konsultationen/demonstrationen), kan påverka hur tydliga meddelandena blir.
Om du till exempel är skeptisk i en konsultation, kanske meddelandena inte är riktigt lika tydliga som de skulle kunna vara om du var mer öppen. Om du är rädd eller arg, kan den låga mentala energin hämma tydligheten i meddelandena. Om du tar vissa mediciner eller missbrukar droger eller alkohol, kan ditt mentala och känslomässiga tillstånd också påverka tydligheten i meddelandena.

På samma sätt kan hela publiken i en medial demonstration påverka tydligheten i andens meddelanden. Om publiken som helhet är mycket öppen, accepterande och lättsam, hjälper detta mediet, precis som det skulle hjälpa andra talare/föreläsare på en scen. Om publiken som helhet är skeptisk, apatisk eller arg, kan detta påverka mediet negativt, eftersom det kan påverka talare i allmänhet inför en sådan grupp. Andens kommunikation handlar om energi. Om energin i rummet är låg gör det svårare för mediet att höja sin energi för att länka med anden. Om energin är hög, kan det hjälpa mediet att höja sin energi.
Vi kan alla hjälpa mediet att få en tydlig kommunikation när de arbetar med privat konsultation eller på plattformen, genom att visa dem kärlek och acceptans. Be en liten bön för att hjälpa mediet att få perfekt skärpa i sin kommunikation. Sitt inte där med armarna i kors och en arg blick. Lätta upp. Koppla av. Ha kul. Ett budskap som ofta kommer genom till människor från deras andeguider är att de behöver lätta upp- inte vara så allvarliga! Många andar har genom tiderna efter att de gått över till andevärlden och sett tillbaka på sitt liv förmedlat budskapet till medier, att det var beklagligt att de var så allvarliga och inte hade roligare när de var här.

4) Mediet vill bara att du ska svara ja, nej eller kanske. 
Den fjärde saken du bör veta innan du går till ett medium, är att under en konsultation, oavsett om det handlar om en kvart eller en timmes konsultation- allt du behöver göra är att svara ja, nej eller kanske. Du behöver inte säga mycket under sessionen. Låt mediet sköta snacket. Du är där för att lyssna. 
Om det mediet säger inte är vettigt för dig, säger du endast att du inte vet eller inte förstår vad de talar om. Försök inte att få det att passa! Om mediet frågar om du hade en hund som hette Buster, säg då inte, "Jag hade en katt som hette Te!" Försök inte att göra så att budskapet passar om det inte gör det. Mediet kommer själv att räkna ut vad meddelandet betyder utan att du tolkar det själv.
Samtidigt, om mediet säger att Inger är här, och din mammas namn var Inger, säg då inte att du inte har en aning om vad de talar om. Eller om mediet säger att din far är klädd i en polisuniform, men din far bar en vaktuniform, kom då ihåg att du inte behöver vara ett medium för att blanda ihop det, vem som helst skulle kunna göra det misstaget.

5) mata inte mediet!
Det femte och sista rådet jag har till dig innan du går till ett medium är: "Mata inte Mediet!" Om mediet säger att din farbror Kalle är närvarande. släng inte ur dig, "Åh, herregud, min farbror Kalle var polis, han var storväxt, han dog för två år sedan i en bilolycka!" Låt mediet berätta det istället. Om du erbjuder den informationen själv, då går du miste om bevisen och den spänning du kan få om mediet var på väg att ge dessa uppgifter.

Mediumet är en kanal för viss information och hur det tolkas är upp till dig. Tänk på att du själv har ansvaret för ditt liv och dina beslut. Mediumet och andevärlden kan inte ta dina beslut, det gör du själv efter eventuella råd. Ingen annan människa ska styra någon annans liv, konsultationen är bara en vägledning.

 


Psychic vs Medium

Många tror att Psychic är samma som ett medium eller vice versa. Men dessa två termer är helt skilda från varandra. Om du vill få sittning/reading hos en Psychic eller ett medium bör du veta deras olika förmågor för att få riktig insikt i den andliga världen. Den närmaste översättningen till psychic är att vara synsk. Föst av allt, en psychic har synska förmågor men alla synska är - och kan inte bli medier. Ett medium kan kommunicera med andarna i livet efter detta. Denna speciella förmåga har inte psychic/synska. Ett medium fungerar som en kanal mellan de levandes värld och livet efter detta som är bortom förmågan hos en synsk. Å andra sidan kan en psychic förutsäga framtiden genom att använda flera andliga metoder så som tarokort, kristallkula, kaffesump m.m. De kan också ge insikter om relationer, karriär, pengar eller kärlek. Vissa medium kan inte läsa Tarot eller utnyttja kraften i andra andliga kanaler som kristallkulor, runor eller kort. Men oftast har ett medium även en synsk/psychic förmåga och kan läsa av dina energier i t.e.x. auran. Ett medium ger budskap från andarna i livet efter detta. Detta innebär att mediumet bara levererar meddelanden eller signaler från den andliga världen till klienten. Däremot läser en synsk din aura och det som kan påverka din framtid. En synsk och ett medium skiljer sig alltså från varandra. Men ha i åtanke att synska läser din aura för att kunna förutsäga framtiden och att medium ger budskap från andevärlden.