Angående coronaviruset / covid-19
=>Om du vill ha en konsultation men känner dig orolig för att smittas: Jag tar konsultationer över telefon. Välkommen<=


Nytt evenemang!
INSTÄLLD pga sjukdom -Seans på -Föreningen Duvan- Motala, den 29 mars 2020

Välkommen

Tack för att du besöker min hemsida. Jag Synnöve Serrander, medium och healer använder mina gåvor som en andlig kommunikatör. Jag kan guida och hjälpa dig i ditt liv. Jag använder dessa gåvor för att skapa en brygga mellan oss i denna fysiska världen och de in den andliga världen. Det sker genom att jag är ett instrument, där en högre ljuskälla, eller en högre makt verkar genom mig. Jag använder andliga guider som är i ljuset för att hjälpa mig få kontakt för mina kunder under den mediala konsultationen och healingen. Förutom att arbeta med mina egna guider, arbetar jag med mina klienter och deras avlidna nära och kära och som ger mig den information mina klienter behöver höra. Med andra ord, jag hjälpa till att värdera uppgifter genom att kommunicera med dina nära och kära. Genom denna metod för kommunikation kan jag Synnöve förmedla budskap om dina val i livet, (vad du kom hit för att uppnå), dina talanger, din framtid, och om din hälsa, (fysiska, mentala och andliga), din familj.

Mina läsningar, och det helande arbetet sker kärleksfullt och medkännande med fokus på dig, min klient.
I mina läsningar tar jag in det förflutna, nuet och framtiden, för att hjälpa kunderna att förstå varför de har haft vissa erfarenheter i detta liv, hur de kan berika deras liv och hitta mer mening.

 

 

Jag Synnöve Serrander ger mina kunder verktyg för att uppnå detta. Varje kund är unik. Det är alltså för de kunder som vill få insikt i specifika frågor som jag hjälper dem att hitta de svar de söker. Alla mina sessioner är anpassade till individens behov. Jag ger omedelbara och korrekta svar. Som healer kanaliserar jag Anden att verka genom mig för att få den helande energin till mina klienters fysiska, psykiska eller känslomässiga tillstånd, - delar av det eller alla. Jag låter Anden vägleda mig genom att skicka energi till de delar av min klients kropp som behöver helas. När jag skickar energi får jag inblick i orsakerna till att personen har problem. Jag diskuterar med min klient om den information jag mentalt tar emot. Om problemet inte lindras, ger jag min klient verktyg för att hjälpa dem att hantera problemet eller fortsätter med ytterligare sessioner.